รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

ฐานพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 17 เมตร,


ทีมงาน KornArch Design
แจกฟรีแบบก่อสร้างกุฏิ, ศาลา, ห้องน้ำ, อื่นๆ
ออกแบบก่อสร้างฐานพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 17 เมตร,
โรงทาน,โรงครัว,อื่นๆ
และถวายกฐินเมื่อวันที่ 04/11/2555
สถานที่ก่อสร้าง ณ วัดซับไพเราะ ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ประสานงานโดยตรง หลวงตาสมชาย
089-0380094, 087-8324715
ขอเชิญร่วมทำบุญผ่านเลขที่บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
สาขาซับสมอทอด เลขที่บัญชี
206-2-35500-2
ชื่อบัญชีพระสมชาย หงวนกระโทก