รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

ทาวน์โฮมสูง 2 ชั้นครึ่ง 5 ห้อง

ทาวน์โฮมสูง 2 ชั้นครึ่ง 5 ห้อง
เจ้าของอาคารชยาภัสร์ เหลืองศักดาพิชญ์
สถานที่ก่อสร้างต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม