รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

สำนักงานสูง 4 ชั้น / Office

รับออกแบบออฟฟิต 4 ชั้น
เจ้าของอาคาร คุณนงลักษณ์ กุลไวทย์โกวิท
สถานที่ก่อสร้าง ถนนเอกชัย เขตบางบอน กทม.

อุโบสถ5หน้าต่างวัดป่าสัก ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ถวายแบบก่อสร้างอุโบสถ
วัดป่าสัก ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

บ้านพักอาศัยสูง2ชั้น

บ้านพักอาศัยสูง2ชั้น
เจ้าของโครงการสุชาติ ชีวะโกเศรษฐ์
สถานที่ก่อสร้างแขวงสะพานสูง 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น โมเดิร์นลอฟท์

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้นโมเดิร์นลอฟท์
พื้นที่ 900 ตร.ม.
เจ้าของโครงการคุณชัยพฤกษ์ จันทร์เที่ยง
ที่ตั้งโครงการ ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่