รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โครงการบ้านจัดสรร-ทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องบ้านพักอาศัยชั้นเดียว22หลัง
โครงการทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องบ้านพักอาศัยชั้นเดียว22หลัง
เจ้าของโครงการคุณทรงศักดิ์ รสมาลา
สถานที่ก่อสร้างต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร