รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โครงการสำนักงานสูง 2ชั้น ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรีโครงการอาคารสำนักงานสูง 2ชั้น รวมพื้นที่ 1,900 ตร.ม.โดยประมาณ
ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรีเจ้าของโครงการ คุณสมชาย เดชอมรธัญ