รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โครงการหมู่บ้านจัดสรร "ถิ่นไทดี"

โครงการ ถิ่นไทดี บ้านอันแสนสุข
ถ.ลำซอ-บ้านดู่ ต.เมืองปัก เขต/อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา 30150
โทร: 0812661382 แฟกซ์: 044283286
โครงการบ้านจัดสรร ถิ่นไทดี บ้านอันแสนสุข
ตั้งอยู่ที่ ถ.ลำซอ-บ้านดู่ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

แบบร่างงานโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์

แบบบ้านในโครงการ Thai Contemporaryแบบบ้านในโครงการ Modern Contemporary

โครงการหมู่บ้านจัดสรร"ถิ่นไทดี"
บ้านพักอาศัยชั้นเดียว Thai Contemporary
บ้านพักอาศัยสูง2ชั้น Modern Contemporary
เจ้าของโครงการคุณธงชัย มาศตันติพร
ที่ตั้งโครงการ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา