รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โครงการบ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้น ถ.ลาดพร้าว(โชคชัย4ซอย56) กทม.

บ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้น
พื้นที่ 600 ตร.ม.โดยประมาณ
ถ.ลาดพร้าว(โชคชัย4ซอย56) กทม.
เจ้าของโครงการคุณธีระบูรณ์ จุฑากาญจน์