รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร


โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
ที่ตั้งโครงการ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
เจ้าของโครงการ คุณภรณี สันติเมทนีดล

โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
ที่ตั้งโครงการ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
เจ้าของโครงการ คุณสมชาย สุธรรมรัตน์บดี