รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โครงการ STUDIO NEW BRAIN สูง 4 ชั้นพื้นที่ 5,000 ตร.ม.โดยประมาณ
โครงการ STUDIO NEW BRAIN สูง 4 ชั้น
พื้นที่ 5,000 ตร.ม.โดยประมาณ
หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตห้วยขวาง กทม.เจ้าของโครงการ Chavalit Vislarnkul