รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบร้านกาแฟ แบบร้านเบเกอรี่ แบบรีสอร์ท เจ้าของโครงการ ทัศนีย์ วงษ์สุวรรณคูหา สถานที่ก่อสร้าง ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

โครงการรีสอร์ท 8 ไร่
อาคารร้านกาแฟ-ร้านเบเกอรี่-มินิรีสอร์ท
เจ้าของโครงการ ทัศนีย์  วงษ์สุวรรณคูหา
สถานที่ก่อสร้าง ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด