รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 5 ห้อง

โครงการTOWN HOME 3 ชั้นครึ่ง 5 ห้อง พื้นที่ 1,400 ตารางเมตรโดยประมาณ
เจ้าของโครงการ คุณชมภูนุช-คุณเฉลิมชัย ไพบูลย์ผล
ที่ตั้งโครงการ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก