รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โครงการบ้านจัดสรร "เปรมประชา คันทรีวิว"

โครงการบ้านจัดสรร "เปรมประชา คันทรีวิว" 
บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น
เจ้าของโครงการ 

คุณขวัญใจ เจริญพานิชยิ่ง
ที่ตั้งโครงการ ต.บางกระสั้น 

อ.บางปะอิน จ.อยุธยา