รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โครงการบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น + MINIOFFICE

ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง
โครงการบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น + MINIOFFICE
พื้นที่ 500 ตารางเมตรโดยประมาณ
สถานที่ก่อสร้าง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เจ้าของโครงการ คุณกิตติคุณ พรหมพิทักษ์