รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของโครงการสมชาย สุธรรมรัตน์บดี สถานที่ก่อสร้าง ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชรโครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียวพื้นที่180ตร.ม.
เจ้าของโครงการสมชาย สุธรรมรัตน์บดี
สถานที่ก่อสร้าง ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร