รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้านแฝด2ชั้นครึ่ง เจ้าของโครงการคุณธนนท์ ยิ้มเที่ยง สถานที่ก่อสร้าง ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช


แบบบ้านแฝด2ชั้นครึ่ง
เจ้าของโครงการคุณธนนท์ ยิ้มเที่ยง
สถานที่ก่อสร้าง ต.ปากนคร
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช