รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

บ้านพักอาศัย+ร้านค้าให้เช่า
โครงการบ้านพักอาศัย+ร้านอาหาร
เจ้าของโครงการ
คุณวรรณชัย บุญบำรุง,คุณบวรสวรรค์ ประจวบกลาง
ที่ตั้งโครงการ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี