รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โครงการบ้านพักอาศัย 3 ชั้นครึ่ง กทม.


โครงการบ้านพักอาศัย 3 ชั้นครึ่ง 600 ตร.ม. 2 หลัง โดยประมาณ
สถานที่ก่อสร้าง ซอยเอกมัย12  กทม.
เจ้าของโครงการ คุณลัดดา  พรหมธาราวงศ์
ผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท นิธรัช รับสร้างบ้าน
ภาพสถานที่โครงการ