รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

มินิรีสอร์ท สไตล์อิตาลี Her Glory Vacation Villa

โครงการ รีสอร์ท Her Glory Vacation Villa
สถานที่ก่อสร้าง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เจ้าของโครงการ คุณยิ่งขวัญ หงษ์บุตร

ภาพสถานที่ก่อสร้าง-1
ภาพสถานที่ก่อสร้าง-2