รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โครงการ TOWN HOME สูง3ชั้น4ห้อง


โครงการ TOWN HOME สูง3ชั้น4ห้อง
เจ้าของโครงการคุณรสสุคนธ์ ปราบหงษ์,
คุณมณีรัตน์ ทามูร่า
สถานที่ก่อสร้าง ลาดพร้าว 93 แขวง วังทองหลาง
(คลองจั่น)เขตบางกะปิ กทม.