รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น พื้นที่ 750 ตร.ม.โดยประมาณโครงการบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น พื้นที่ 750 ตร.ม.โดยประมาณ
เจ้าของโครงการคุณจุรีรัตน์ โพธิปักษ์รักษา
สถานที่ก่อสร้างต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี