รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

TOWN HOME 3 ชั้น 8 ห้อง


โครงการTOWN HOME 3 ชั้น 8 ห้อง
พื้นที่ 1,900ตารางเมตรโดยประมาณ
เจ้าของโครงการ คุณชมภูนุช-คุณเฉลิมชัย ไพบูลย์ผล
ที่ตั้งโครงการ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก