รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รีสอร์ท Mediterranean style

รีสอร์ท Mediterranean style
สถานที่ก่อสร้าง จ.ราชบุรี
เจ้าของโครงการ คุณมีชัย วัฒนวนิชกานนท์
ประกอบด้วย อาคารร้านอาหาร,ร้านกาแฟ,อเนกประสงค์,
รีสอร์ทสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน2รูปแบบ,
รีสอร์ทสไตล์มอรอคโค2รูปแบบ,รีสอร์ทสไตล์อิตาลี่2รูปแบบ,อื่นๆ