รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว
เจ้าของโครงการอุปถัมภ์ พลพิชัย
สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 

บบบ้านชั้นเดียว เจ้าของโครงการอุปถัมภ์ พลพิชัย สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
บบบ้านชั้นเดียว เจ้าของโครงการอุปถัมภ์ พลพิชัย สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
บบบ้านชั้นเดียว เจ้าของโครงการอุปถัมภ์ พลพิชัย สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
บบบ้านชั้นเดียว เจ้าของโครงการอุปถัมภ์ พลพิชัย สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
บบบ้านชั้นเดียว เจ้าของโครงการอุปถัมภ์ พลพิชัย สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
บบบ้านชั้นเดียว เจ้าของโครงการอุปถัมภ์ พลพิชัย สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
บบบ้านชั้นเดียว เจ้าของโครงการอุปถัมภ์ พลพิชัย สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
บบบ้านชั้นเดียว เจ้าของโครงการอุปถัมภ์ พลพิชัย สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
บบบ้านชั้นเดียว เจ้าของโครงการอุปถัมภ์ พลพิชัย สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
บบบ้านชั้นเดียว เจ้าของโครงการอุปถัมภ์ พลพิชัย สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี