รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบออฟฟิศชั้นเดียว โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม ถ.นครพนม-หนองคาย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ออฟฟิศชั้นเดียว
เจ้าของอาคารนายอาวุธ ศิลาเกษ-ผู้อำนวยการ
สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม
ถ.นครพนม-หนองคาย ต.เวินพระบาท 
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
แบบออฟฟิศชั้นเดียว โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม ถ.นครพนม-หนองคาย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
แบบออฟฟิศชั้นเดียว โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม ถ.นครพนม-หนองคาย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
แบบออฟฟิศชั้นเดียว โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม ถ.นครพนม-หนองคาย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
แบบออฟฟิศชั้นเดียว โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม ถ.นครพนม-หนองคาย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
แบบออฟฟิศชั้นเดียว โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม ถ.นครพนม-หนองคาย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
แบบออฟฟิศชั้นเดียว โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม ถ.นครพนม-หนองคาย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
แบบออฟฟิศชั้นเดียว โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม ถ.นครพนม-หนองคาย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
แบบออฟฟิศชั้นเดียว โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม ถ.นครพนม-หนองคาย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
แบบออฟฟิศชั้นเดียว โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม ถ.นครพนม-หนองคาย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม


แบบออฟฟิศชั้นเดียว โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม ถ.นครพนม-หนองคาย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนมแบบออฟฟิศชั้นเดียว โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม ถ.นครพนม-หนองคาย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนมแบบออฟฟิศชั้นเดียว โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม ถ.นครพนม-หนองคาย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม