รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบทาวน์เฮาส์ 4 ห้อง เจ้าของอาคารคุณเจนจิรา รงค์รัตน์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

ทาวน์เฮาส์ 4 ห้อง
เจ้าของอาคารคุณเจนจิรา  รงค์รัตน์
สถานที่ก่อสร้าง ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส