รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว 8 ห้อง เจ้าของโครงการคุณรัชพล พันธุมาศ ที่ตั้งโครงการต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว 8 ห้อง
เจ้าของโครงการคุณรัชพล พันธุมาศ
ที่ตั้งโครงการต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต