รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้าน5ชั้น เจ้าของอาคารคุณพันธุ์ธัช-คุณการวีณ์ รงควิลิต บริษัทรับสร้างบ้าน บจก.จี เอส ดี

บ้านพักอาศัยสูง5ชั้น
เจ้าของอาคารคุณพันธุ์ธัช-คุณการวีณ์ รงควิลิต 
บริษัทรับสร้างบ้าน บจก.จี เอส ดี