รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น 3 คูหา เจ้าของอาคารคุณสมาน ศรีเจริญ ที่ตั้งโครงการ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น 3 ห้อง
เจ้าของอาคารคุณสมาน ศรีเจริญ
ที่ตั้งโครงการ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี