รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้าน3ชั้น มีดาดฟ้า เจ้าของอาคารคุณสุรชัย ปิติอานนท์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง KONNER CORPORATION CO.,LTD. สถานที่ก่อสร้าง เขตภาษีเจริญ กทม.

บ้านพักอาศัย3ชั้นมีดาดฟ้า
เจ้าของอาคารคุณสุรชัย ปิติอานนท์ 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง KONNER CORPORATION CO.,LTD.
สถานที่ก่อสร้าง เขตภาษีเจริญ กทม.