รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบรีสอร์ท Mediterranean style Resort ปราณธารา รีสอร์ท เจ้าของโครงการ คุณพจนา นรารัชตกุลย์ สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากน้ำปราณ, อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77220

Mediterranean style Resort 
ปราณธารา รีสอร์ท
เจ้าของโครงการ คุณพจนา นรารัชตกุลย์
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากน้ำปราณ, อำเภอ ปราณบุรี 
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77220

แบบรีสอร์ท Mediterranean style Resort ปราณธารา รีสอร์ท  เจ้าของโครงการ คุณพจนา นรารัชตกุลย์  สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากน้ำปราณ, อำเภอ ปราณบุรี   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77220
แบบรีสอร์ท Mediterranean style Resort ปราณธารา รีสอร์ท  เจ้าของโครงการ คุณพจนา นรารัชตกุลย์  สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากน้ำปราณ, อำเภอ ปราณบุรี   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77220
แบบรีสอร์ท Mediterranean style Resort ปราณธารา รีสอร์ท  เจ้าของโครงการ คุณพจนา นรารัชตกุลย์  สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากน้ำปราณ, อำเภอ ปราณบุรี   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77220