รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

บ้านน็อคดาวน์ชั้นเดียว(โครงสร้างเหล็ก) ร้านวัสดุก่อสร้างครบวงจร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

แบบบ้านมาตรฐาน
บ้านน็อคดาวน์ชั้นเดียว(โครงสร้างเหล็ก)
เจ้าของอาคาร Apple House
ร้านวัสดุก่อสร้างครบวงจร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
08-1547-5458, 044-862349