รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้านชั้นครึ่ง เจ้าของอาคาร คุณจุฑามาศ สงวนรัตน์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านเสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

บ้านพักอาศัยชั้นครึ่ง เล่นระดับ 
เจ้าของอาคาร คุณจุฑามาศ สงวนรัตน์
สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านเสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี