รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบออฟฟิต-สำนักงาน 2ชั้น โครงสร้างเหล็ก เจ้าของอาคารบริษัท ไอแม็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สถานที่ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสูง 2 ชั้นโครงสร้างเหล็ก
เจ้าของอาคารบริษัท ไอแม็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สถานที่ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร