รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้าน2ชั้น เจ้าของอาคารคุณสุนันทา พลาพล สถานที่ก่อสร้าง ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น
เจ้าของอาคารคุณสุนันทา พลาพล
สถานที่ก่อสร้าง ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี