รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว เจ้าของอาคาร บริษัท ฟูล ริช ลีฟวิ่ง จำกัด สถานที่ก่อสร้าง ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

โครงการทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว
เจ้าของอาคาร บริษัท ฟูล ริช ลีฟวิ่ง จำกัด
สถานที่ก่อสร้าง ต.มะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง