รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบโบสถ์ อุโบสถ วัดวังวารีศรีศรัทธาราม ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถวายแบบก่อสร้างอุโบสถวัดวังวารีศรีศรัทธาราม

ขอเชิญสร้างอุโบสถ น้อมถวายบูชาพระรัตนตรัย
ณ วัดวังวารีศรีศรัทธาราม ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สามารถร่วมบุญได้ที่ ธ.ออมสิน สาขาวังทอง
บัญชีเลขที่ 052040777758 ชื่อบัญชี วัดวังวารีศรีศรัทธาราม

ติดต่อ พระอธิการกฤติกร  เจ้าอาวาสวัด โทร. 086-455069