รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคารคุณดวงพร ภัทรกานต์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

แบบบ้าน 2 ชั้น
เจ้าของอาคารคุณดวงพร ภัทรกานต์
สถานที่ก่อสร้าง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคารคุณดวงพร ภัทรกานต์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคารคุณดวงพร ภัทรกานต์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคารคุณดวงพร ภัทรกานต์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคารคุณดวงพร ภัทรกานต์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคารคุณดวงพร ภัทรกานต์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคารคุณดวงพร ภัทรกานต์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคารคุณดวงพร ภัทรกานต์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคารคุณดวงพร ภัทรกานต์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคารคุณดวงพร ภัทรกานต์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคารคุณดวงพร ภัทรกานต์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แบบบ้าน 2 ชั้น เจ้าของอาคารคุณดวงพร ภัทรกานต์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี