รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

หอประชุม อาคารสัมนา จัดเลี้ยง โรงงาน โกดัง อาคารศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีเกษตรประชารัฐ โครงการร่วมทุนเลี้ยงปลาสมัยใหม่ไทยแลนด์4.0

โครงการร่วมทุนเลี้ยงปลาสมัยใหม่ไทยแลนด์4.0

อาคารศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีเกษตรประชารัฐ
สำนักงานเกษตรสมัยใหม่
โกดังเก้บสินค้า
ที่พักคนงาน