รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

ร้านกาแฟ ร้านอาหาร เจ้าของอาคารคุณจุฑามาส นาคบัลลังค์ สถานที่ก่อสร้าง (นิคมอุตสาหกรรม) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ร้านกาแฟชั้นเดียว
เจ้าของอาคารคุณจุฑามาส นาคบัลลังค์
สถานที่ก่อสร้าง (นิคมอุตสาหกรรม) 
ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี