รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

ร้านกาแฟ เบเกอรี่ ชั้นเดียว เจ้าของอาคาร คุณสุวิจักขณ์ จังหวัดเขตต์ สถานที่ก่อสร้าง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ร้านกาแฟชั้นเดียว
เจ้าของอาคาร คุณสุวิจักขณ์ จังหวัดเขตต์ 
สถานที่ก่อสร้าง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว