รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

รีสอร์ทแฝด ชั้นเดียวมีดาดฟ้า เจ้าของอาคาร: บจก ห้วหิน อินเตอร์ฟู้ด สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


รีสอร์ทแฝดชั้นเดียวมีดาดฟ้า
เจ้าของอาคาร: บจก ห้วหิน อินเตอร์ฟู้ด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี