รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้านแฝดชั้นเดียว, แบบบ้านชั้นเดียว เจ้าของอาคารบริษัท เคกรุ้ปซัพพลาย จำกัด สถานที่ก่อสร้าง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

แบบบ้านแฝดชั้นเดียว , แบบบ้านชั้นเดียว
เจ้าของอาคารบริษัท เคกรุ้ปซัพพลาย จำกัด
สถานที่ก่อสร้าง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ