รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

บ้าน2ชั้นเล่นระดับ เจ้าของอาคารคุณณัฐพล นิลพฤกษ์ สถานที่ก่อสร้าง บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

บ้านพักอาศัย 2 ชั้นเล่นระดับ
เจ้าของอาคารคุณณัฐพล นิลพฤกษ์ 
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง