รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

บ้าน2ชั้น-ดาดฟ้า, Mediterranean style Resort, เจ้าของอาคารมณเฑียร สนั่นวรเกียรติ สถานที่ก่อสร้างแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น(ดาดฟ้า)
เจ้าของอาคารมณเฑียร สนั่นวรเกียรติ
สถานที่ก่อสร้างแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.