รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

ร้านกาแฟ ร้านอาหาร คลับเฮาส์ ฟิตเนส มินิมาร์ท เจ้าของอาคาร คุณภวัต คมกฤตเกษมไชย สถานที่ก่อสร้าง ถนนมาลัยแมน ตำบลห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม


Outlet Oil Station
สถานีบริการน้ำมัน 
Minimart, Coffee Shop, Carwash
Restaurant, Fitness
เจ้าของอาคาร คุณภวัต คมกฤตเกษมไชย
สถานที่ก่อสร้าง ถนนมาลัยแมน ตำบลห้วยขวาง
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม