รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมนาคปรกปางมารวิชัยหน้าตัก4ศอก ณ.สถานธรรมพุทธนาคะสถาน 227 หมู่ 9 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

สมเด็จองค์ปฐมนาคปรกปางมารวิชัย
หน้าตัก 4 ศอก
ณ.สถานธรรมพุทธนาคะสถาน
227 หมู่ 9 ต.พัฒนานิคม 
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140