รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้าน2ชั้น โมเดิร์นลอฟท์ เจ้าของอาคาร คุณอานนต์ คงพันธ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

บ้านพักอาศัยสูง2ชั้น
เจ้าของอาคาร คุณอานนต์  คงพันธ์
สถานที่ก่อสร้าง ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่