รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบบ้าน2ชั้น โมเดิร์น เจ้าของอาคาร นายพิทยุตน์ ตั้งกิจเชาวลิต สถานที่ก่อสร้าง ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

บ้าน2ชั้นโมเดิร์น
เจ้าของอาคาร นายพิทยุตน์ ตั้งกิจเชาวลิต
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร