รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

โรงแรมโมเดิร์นลอฟท์ เจ้าของอาคารบริษัทเดอะแรบบิท ทราเวล แอนด์ แอคคอมโมเดชั่น เซอร์วิสจำกัด โดยคุณนิรมล วัฒนเหลืองอรุณ สถานที่ก่อสร้าง ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

โรงแรมขนาดเล็ก 9 ห้องพัก
เจ้าของอาคารบริษัท 
เดอะแรบบิท ทราเวล แอนด์ แอคคอมโมเดชั่น เซอร์วิสจำกัด 
โดยคุณนิรมล วัฒนเหลืองอรุณ
สถานที่ก่อสร้าง ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่