รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบสำนักงาน,โรงงาน ซ่อมรถพ่วงพร้อมพักอาศัย เจ้าของอาคาร คุณปิยะนันท์ จึงพัฒนกิจ สถานที่ก่อสร้าง ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สำนักงาน,โรงซ่อมรถพ่วงพร้อมพักอาศัย
เจ้าของอาคาร คุณปิยะนันท์  จึงพัฒนกิจ
สถานที่ก่อสร้าง ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี