รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย


ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบโรงงานชั้นเดียว,บริษัท เอ็มเทรดดิ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

MEGAMAX Fitness Mini Factory
เจ้าของอาคาร บริษัท เอ็มเทรดดิ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
สถานที่ก่อสร้าง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี