รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742
รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

แบบโรงงานชั้นเดียว,บริษัท เอ็มเทรดดิ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

Project : Fitness Mini Factory
Owner : K.Thum / บริษัท เอ็มเทรดดิ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
Location : Lat Lum Kaeo, Pathum Thani